جمعه ١٠ تير ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مناقصه ها و مزایده ها > آگهي مزايده عمومي آذر ماه 99 
 
 

 

   آگهی مزایده عمومی

دانشگاهعلومپزشکی و خدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتیدرنظرداردمزایده های جدول ذیل را در تاریخ های ذکر شده برگزار نماید. لذا متقاضیانمیتوانندجهت دریافت اسناد به سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس afa.sbmu.ac.irو یا پایگاه ملی مناقصات به آدرس iets.mporg.irمراجعه و پس از ثبت نام، نسبت به دریافت(دانلود) اسناد اقدام نمایند.

ردیف

موضـــوع  مزایده

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

مهلت دریافت اسناد

مهلت تحویل پاکات

تاریخ بازگشایی

شماره تماس

1

مزایده عمومی واگذاری مشارکتی آزمایشگاه بیمارستان امام حسین(ع)

4.900.000.000

26/09/99

06/10/99

07/10/99

73432366

2

مزایده عمومی اجاره مکان به روش BOLTبوفه و تریای  مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی  اختر

520.000.000

28/09/99

08/10/99

09/10/99

22601967

 

 

                                                                                                                                                                                                   

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده است.

 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی                          

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.