سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مناقصه ها و مزایده ها > آگهي مناقصه عمومي آذر ماه 99 
 
 

 

   آگهی مناقصه عمومی

دانشگاهعلومپزشکی و خدماتبهداشتیدرمانیشهیدبهشتیدرنظرداردمناقصات جدول ذیل را در تاریخ های ذکر شده برگزار نماید. لذا متقاضیانمیتوانندجهت دریافت اسناد به سایت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به آدرس afa.sbmu.ac.irو یا پایگاه ملی مناقصات به آدرس iets.mporg.irمراجعه و پس از ثبت نام، نسبت به دریافت(دانلود) اسناد اقدام نمایند.

ردیف

موضـــوع  مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مهلت دریافت اسناد

مهلت تحویل پاکات

تاریخ بازگشایی

شماره تماس

1

مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان  قرچک

250.000.000

26/09/99

06/10/99

07/10/99

36164873

2

مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی  طرفه

450.000.000

26/09/99

06/10/99

07/10/99

77531100

3

مناقصه عمومی تهیه،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان شهید مفتح ورامین

650.000.000

26/09/99

06/10/99

07/10/99

23872314

4

مناقصه عمومی تهیه،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور  مرکز  پزشکی ،آموزشی و درمانی  اختر

750.000.000

26/09/99

06/10/99

07/10/99

23872314

5

مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه ،طبخ و توزیع غذای  مرکز  پزشکی ،آموزشی و درمانی  مهدیه

2.000.000.000

28/09/99

08/10/99

09/10/99

55314935

6

مناقصه عمومی تهیه، حمل، اجرا و آزمایش لوله کشی 4 دستگاه برج خنک کننده بیمارستان امام حسین (ع)

700.000.000

28/09/99

08/10/99

09/10/99

73432366

7

مناقصه عمومی  واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی  کودکان مفید

850.000.000

28/09/99

08/10/99

09/10/99

22907007

 

 

                                                                                                                                                                                                   

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی                           

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.