×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/03/30 - 11:57
  • بازدید : 33
  • تعداد بازدیدکننده : 32
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جلسه کمسیون مناقصه و مزایده -1403/03/07

جلسه کمیسیون مناقصات و مزایده های دانشگاه با حضور آقایان دکتر محمد حیدریان مقدم نماینده ریاست دانشگاه ، دکتر سعید غلامزاده نماینده معاونت  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مرتضی اسماعیلی نماینده مدیر امور مالی ،آقای سید جعفر طباطبائی نماینده بازرسی ، عباس محرابی نماینده مدیریت حراست ، محمد هادی پیش یار اخوان دبیر کمیسیون مناقصات و کارشناسان دبیرخانه مناقصات در تاریخ 1403/03/07 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی با موضوعات ذیل برگزار گردید.

1- تجدید  مناقصه عمومی انجام ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان امام حسین (ع)

2 مناقصه عمومی امور واگذاری خدمات و نظافت بیمارستان لقمان حکیم

3- مناقصه عمومی  انجام خدمات لنژری بیمارستان لقمان حکیم

 4-مناقصه عمومی  انجام ایاب و ذهاب کارکنان معاونت های بهداشت و درمان

 5- مناقصه عمومی واگذاری حجمی خدمات امور پرستاری بیمارستان آیت الله طالقانی

  • گروه خبری : خدمات پشتیبانی
  • گروه خبری : 143702
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست