×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/03/30 - 11:59
  • بازدید : 48
  • تعداد بازدیدکننده : 41
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

جلسه کمسیون مناقصه و مزایده -1403/03/21

جلسه کمیسیون مناقصات و مزایده های دانشگاه با حضور آقایان دکتر محمد حیدریان مقدم نماینده ریاست دانشگاه ، دکتر سعید غلامزاده نماینده معاونت  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مرتضی اسماعیلی نماینده مدیر امور مالی ،آقای سید جعفر طباطبائی نماینده بازرسی ، عباس محرابی نماینده مدیریت حراست ، محمد هادی پیش یار اخوان دبیر کمیسیون مناقصات و کارشناسان دبیرخانه مناقصات در تاریخ 1403/03/21 ساعت 11:00 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی با موضوعات ذیل برگزار گردید.

1- تجدید  مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان قرچک

2 تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات حجمی کمک پرستاری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)

3- تجدید مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مهدیه

4-تجدید مناقصه عمومی تهیه پارچه و دوخت لباس جهت پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5- مناقصه عمومی واگذاری  امور خدماتی ،نظافت و ... در قالب حجم کار اورژانس  بیمارستان شهید مفتح ورامین

6- مناقصه عمومی واگذاری خدمات پرستاری بخش دیالیز بیمارستان سوم شعبان دماوند

7- مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان پردیس

  • گروه خبری : خدمات پشتیبانی
  • گروه خبری : 143703
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست