×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1403/04/10 - 11:54
  • بازدید : 39
  • تعداد بازدیدکننده : 35
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

جلسه کمسیون مناقصه و مزایده -1403/04/04

جلسه کمیسیون مناقصات و مزایده های دانشگاه با حضور آقایان دکتر محمد حیدریان مقدم نماینده ریاست دانشگاه ، دکتر سعید غلامزاده نماینده معاونت  توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مرتضی اسماعیلی نماینده مدیر امور مالی ،آقای سید جعفر طباطبائی نماینده بازرسی ، عباس محرابی نماینده مدیریت حراست ، محمد هادی پیش یار اخوان دبیر کمیسیون مناقصات و کارشناسان دبیرخانه مناقصات در تاریخ 1403/04/04 ساعت 11:00 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی با موضوعات ذیل برگزار گردید.

1- تجدید مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی امام حسین(ع)

2 مناقصه عمومی واگذاری حجمی خدمات کمک پرستاری بیمارستان شهدای پاکدشت

3- مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان پیشوا

4- مناقصه عمومی  بکارگیری 11 دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان پیشوا

5- مناقصه عمومی انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

6- مناقصه عمومی بکارگیری 19  دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

  • گروه خبری : خدمات پشتیبانی
  • گروه خبری : 143994
کلمات کلیدی
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست